Nyt on loistava tilaisuus päästä mukaan MLL Kuopion yhdistyksen hallitukseen!

9.11.2020

Nyt on loistava tilaisuus päästä mukaan MLL Kuopion yhdistyksen hallitukseen! 

 

Hallituksessa on kiva porukka ja me haluamme sinut mukaan! Saat itsellesi mukavan harrastuksen ja voit vaikuttaa kuopiolaisten lapsiperheiden hyvinvointiin. Hallitus määrittää itse toimintansa ja sinunkin on mahdollista toimia omien kiinnostuksen kohteiden, taitojen ja mahdollisuuksien mukaan. Jos sinulla on lapsia, voit ottaa heidätkin mukaan toimintaan, kokouksissamme ja tapahtumissamme on silloin tällöin pieniä apulaisia mukana. Yhdistyksessä toimiminen voi olla koko perheen juttu tai sitten vain ihan sinun oma harrastuksesi. Perheellisyys ei ole tosin mikään vaatimus hallitustoiminnassa. Mukaan voi tulla kuka tahansa täysi-ikäinen.

 Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Hallitustyöskentelystä oppii myös paljon uutta, hallituksessa toimiminen kehittää monia taitoja ja siitä voi olla hyötyä jopa työllistymisen ja opiskelupaikan suhteen. MLL Järvi-Suomen piiri ja MLL keskusjärjestö tarjoaa vapaaehtoisille monipuolisia ja mielenkiintoisia koulutuksia. Hallitukseen on helppo tulla mukaan ja toimintaan saa perehdytyksen. Hallitukseen tarvitsisimme erityisesti sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista sekä ovat innostuneita tekemään vapaaehtoistoimintaa yhteisen hyvän eteen.

Vuoden 2021 hallitus kootaan yhdistyksen syyskokouksessa 25.11 klo. 18.30 Kuopion perheentalolla (Lapinlinnankatu 14). Tule silloin viimeistään paikalle, jos haluat mukaan hallitustoimintaan!

Sinun on mahdollista tulla kuulemaan ja kyselemään hallitustyöskentelystä ke 11.11.2020 klo. 16-17 MLL Järvi-Suomen piirin vapaaehtoiskeskukseen, Kauppakatu 67. Paikalla MLL Kuopion yhdistyksen puheenjohtaja Eija Saario ja MLL Järvi-Suomen piirin perhekeskuskoordinaattori Saara Walden. Jos et pääse paikalle, voit osallistua myös Zoomin välityksellä. Täältä lisätietoa ja Zoom-linkki: https://www.facebook.com/events/3359522407490012/

 

Hallituksen jäsenten rooleja ovat muun muassa: 

Puheenjohtaja: vastaa yhdistyksen toiminnasta. Kutsuu hallituksen kokouksiin ja valmistelee kokoukset. Tekee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Suunnittelee jäsenhankintakampanjoita yhdessä jäsenvastaavan ja varapuheenjohtajan kanssa. Seuraa yhdistyksen sähköpostia. 

Varapuheenjohtaja: toimii puheenjohtajan työparina. Seuraa yhdistyksen sähköpostia. Tekee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Suunnittelee jäsenhankintakampanjoita yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa. Seuraa yhdistyksen sähköpostia. 

Sihteeri: Valmistelee kokouksen esityslista hallituksen jäsenten ehdotusten pohjalta ja kirjoittaa pöytäkirjan kokouksista. Seuraa yhdistyksen sähköpostia.  

Rahastonhoitaja: huolehtii yhdistyksen taloudesta, laskujen maksamisesta, muskariopettajan palkkojen maksusta. Tekee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa.  

Jäsenvastaava: tarkkailee jäsenrekisteriä, huomioi uudet jäsenet, suunnittelee jäsenhankintakampanjoita yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa. 

Perhekahvilavastaava: toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja perhekahvilaohjaajien välillä. Huolehtii perhekahvilaohjaajien rekrytoinnista, tuesta ja muistamisista yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa. 

Vapaaehtoisvastaava: toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja vapaaehtoisten välillä. Huolehtii perhekahvilaohjaajien rekrytoinnista, tuesta ja muistamisista yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa. 

Muskarivastaava: toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja muskariopettajan välillä. On muskariopettajan tukena pulmatilanteissa ja muskarien aloituksissa. 

Viestintävastaava: huolehtii toiminnan tiedottamisesta somessa ja yhdistyksen internetsivuilla. Mahdollista kehittää myös jäsenviestintää.  

Tapahtumavastaava: huolehtii tapahtumien organisoinnin sujumisesta. Kokoaa tapahtumiin tarvittavan porukan. Varmistaa tapahtumista tiedottamisen vapaaehtoisvastaavan ja viestintävastaavan kanssa. Huolehtii tapahtumien ilmoittautumisista. 

 

Roolit jaetaan sen mukaan, kuinka paljon hallituksessa on jäseniä. Hallitus suhteuttaa toimintansa hallitusten jäsenten ja muiden vapaaehtoisten määrään. Yhdistys ylläpitää toimintaa sen verran, mihin hallitus pystyy. Tarkoitus on, että jokainen voi tehdä omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan. Toiminta on kivaa, siitä saa hyvän mielen ja onnistumisen kokemuksia.

 

Tule mukaan! ❤️