Yhdistyksemme hallitus

 

Hallitustoiminnassa pääsee vaikuttamaan suoraan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin:

  • Ehkäisemällä yksinäisyyttä,  syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.
  • Edistämällä perheiden vertaistukea ja yhteisöllisyyttä.
  • Mahdollistamalla lasten liikkumista ja uusia kokemuksia ja elämyksiä lapsille.

Hallituksen tehtäviä:

  • Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa (pl. heinäkuu ja joulukuu)
  • Kokouksissa sovitaan vastuista, tehtävistä ja aikatauluista
  • Suunnitellaan ja kehitetään yhdistyksen toimintaa
  • Pidetään yhteyttä vapaaehtoisiin ja jäseniin
  • Järjestetään tapahtumia ja retkiä
  • Tiedotetaan toiminnasta

 

MLL Kuopion yhdistyksen hallitus 2020

PUHEENJOHTAJA Eija Saario
VARAPUHEENJOHTAJA Mirka Turunto
SIHTEERI Mari Kantelinen
JÄSENVASTAAVA Teija Saastamoinen
PERHEKAHVILAVASTAAVA/TERHOKERHOVASTAAVA/KYLÄVAARI- JA MUMMIVASTAAVA/VAPAAEHTOISVASTAAVA Sanni Holopainen
TAPAHTUMAVASTAAVA Anna Hyvärinen
MUSKARIVASTAAVA Emilia Jurvakainen
VARAJÄSEN/RAHASTONHOITAJA Kati Ullgren