Yhdistyksemme hallitus

 

Hallitustoiminnassa pääsee vaikuttamaan suoraan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin:

  • Ehkäisemällä yksinäisyyttä,  syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.
  • Edistämällä perheiden vertaistukea ja yhteisöllisyyttä.
  • Mahdollistamalla lasten liikkumista ja uusia kokemuksia ja elämyksiä lapsille.

Hallituksen tehtäviä:

  • Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa (pl. heinäkuu ja joulukuu)
  • Kokouksissa sovitaan vastuista, tehtävistä ja aikatauluista
  • Suunnitellaan ja kehitetään yhdistyksen toimintaa
  • Pidetään yhteyttä vapaaehtoisiin ja jäseniin
  • Järjestetään tapahtumia ja retkiä
  • Tiedotetaan toiminnasta

Hallituksen jäsenten rooleja ovat esimerkiksi: 

 

Puheenjohtaja: vastaa yhdistyksen toiminnasta. Kutsuu hallituksen kokouksiin ja valmistelee kokoukset. Tekee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Suunnittelee jäsenhankintakampanjoita yhdessä jäsenvastaavan ja varapuheenjohtajan kanssa. Seuraa yhdistyksen sähköpostia. 

Varapuheenjohtaja: toimii puheenjohtajan työparina. Seuraa yhdistyksen sähköpostia. Tekee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Suunnittelee jäsenhankintakampanjoita yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa. Seuraa yhdistyksen sähköpostia. 

Sihteeri: Valmistelee kokouksen esityslista hallituksen jäsenten ehdotusten pohjalta ja kirjoittaa pöytäkirjan kokouksista. Seuraa yhdistyksen sähköpostia.  

Rahastonhoitaja: huolehtii yhdistyksen taloudesta, laskujen maksamisesta, muskariopettajan palkkojen maksusta. Tekee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa.  

Jäsenvastaava: tarkkailee jäsenrekisteriä, huomioi uudet jäsenet, suunnittelee jäsenhankintakampanjoita yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa. 

Perhekahvilavastaava: toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja perhekahvilaohjaajien välillä. Huolehtii perhekahvilaohjaajien rekrytoinnista, tuesta ja muistamisista yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa. 

Vapaaehtoisvastaava: toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja vapaaehtoisten välillä. Huolehtii perhekahvilaohjaajien rekrytoinnista, tuesta ja muistamisista yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa. 

Muskarivastaava: toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja muskariopettajan välillä. On muskariopettajan tukena pulmatilanteissa ja muskarien aloituksissa. 

Viestintävastaava: huolehtii toiminnan tiedottamisesta somessa ja yhdistyksen internetsivuilla. Mahdollista kehittää myös jäsenviestintää.  

Tapahtumavastaava: huolehtii tapahtumien organisoinnin sujumisesta. Kokoaa tapahtumiin tarvittavan porukan. Varmistaa tapahtumista tiedottamisen vapaaehtoisvastaavan ja viestintävastaavan kanssa. Huolehtii tapahtumien ilmoittautumisista. 

 

Roolit jaetaan sen mukaan, kuinka paljon hallituksessa on jäseniä. Hallitus suhteuttaa toimintansa hallitusten jäsenten ja muiden vapaaehtoisten määrään. Yhdistys ylläpitää toimintaa sen verran, mihin hallitus pystyy. Tarkoitus on, että jokainen voi tehdä omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan. Hallitustoimintaan saa perehdytyksen, MLL Järvi-Suomen piirin tuen ja monipuolista koulutusta. Toiminta on kivaa, siitä saa hyvän mielen ja onnistumisen kokemuksia.

MLL Kuopion yhdistyksen hallitus 2020

PUHEENJOHTAJA
Eija Saario
SIHTEERI
Emilia Jurvakainen
RAHASTONHOITAJA
Kati Ullgren
PERHEKAHVILAVASTAAVA/TERHOKERHOVASTAAVA/KYLÄVAARI- JA MUMMIVASTAAVA/VAPAAEHTOISVASTAAVA
Sanni Holopainen
MUSKARIVASTAAVA
Anna Hyvärinen
HALLITUKSEN JÄSEN
Mari Kantelinen
VARAJÄSEN/JÄSENVASTAAVA
Anni Lappi