MLL Kuopion yhdistyksen hallitusPUHEENJOHTAJA Anna Hyvärinen
VARAPUHEENJOHTAJA Päivi Hoffrén
JÄSENVASTAAVA Teija Saastamoinen
RAHASTONHOITAJA, hallituksen varajäsen Kati Ullgren
SOMEVASTAAVA Saara Waldén

Mira Dearsley, hallituksen jäsen

Sihteeri

Maarit Lämsä, hallituksen jäsen

Perhekahvilan, Terhokerhon ja Isä & lapsikerhon yhteyshenkilö

Piia Suutarinen, hallituksen jäsen

Tapahtumavastaava

Anu Jaukkuri, hallituksen varajäsen


 

Hallitustoiminnassa pääsee vaikuttamaan suoraan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin:

  • Ehkäisemällä yksinäisyyttä,  syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.
  • Edistämällä perheiden vertaistukea ja yhteisöllisyyttä.
  • Mahdollistamalla lasten liikkumista ja uusia kokemuksia ja elämyksiä lapsille.

Hallituksen tehtäviä:

  • Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa (pl. heinäkuu ja joulukuu)
  • Kokouksissa sovitaan vastuista, tehtävistä ja aikatauluista
  • Suunnitellaan ja kehitetään yhdistyksen toimintaa
  • Pidetään yhteyttä vapaaehtoisiin ja jäseniin
  • Järjestetään tapahtumia ja retkiä
  • Tiedotetaan toiminnasta