Yhdistyksemme hallitus

Yhdistyksen hallitus vuodelle 2020

PUHEENJOHTAJA
Eija Saario
SIHTEERI
Emilia Jurvakainen
RAHASTONHOITAJA
Kati Ullgren
PERHEKAHVILAVASTAAVA/TERHOKERHOVASTAAVA/KYLÄVAARI- JA MUMMIVASTAAVA/VAPAAEHTOISVASTAAVA
Sanni Holopainen
MUSKARIVASTAAVA
Anna Hyvärinen
HALLITUKSEN JÄSEN
Mari Kantelinen
VARAJÄSEN/JÄSENVASTAAVA
Anni Lappi