MLL Kuopion yhdistyksen hallitusPUHEENJOHTAJA Anna Hyvärinen
VARAPUHEENJOHTAJA Teija Saastamoinen
RAHASTONHOITAJA Kati Ullgren
HALLITUKSEN JÄSEN Saara Waldén
JÄSENVASTAAVA Piia Suutarinen

Mira Dearsley

SIHTEERI

Maarit Lämsä

PERHEKAHVILAVASTAAVA
 

Hallitustoiminnassa pääsee vaikuttamaan suoraan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin:

  • Ehkäisemällä yksinäisyyttä,  syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.
  • Edistämällä perheiden vertaistukea ja yhteisöllisyyttä.
  • Mahdollistamalla lasten liikkumista ja uusia kokemuksia ja elämyksiä lapsille.

Hallituksen tehtäviä:

  • Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa (pl. heinäkuu ja joulukuu)
  • Kokouksissa sovitaan vastuista, tehtävistä ja aikatauluista
  • Suunnitellaan ja kehitetään yhdistyksen toimintaa
  • Pidetään yhteyttä vapaaehtoisiin ja jäseniin
  • Järjestetään tapahtumia ja retkiä
  • Tiedotetaan toiminnasta