Tietosuojaselosteet

EU:n uusi tietosuoja-asetus astunut voimaan 25.5.2018

MLL Kuopion yhdistys ry on päivittänyt ja päivittää tietosuojakäytäntöään uuden EU- tietosuoja-asetuksen (GDPR) johdosta.

Tällä sivulla on nähtävissä MLL Kuopion paikallisyhdistyksen toimintaan liittyvät tietosuojaselosteet.

MLL jäsenyhdistysten keskitetyn jäsenrekisterin ylläpitäjänä toimii Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestö.